Pro speciální autofólie hovoří bezpečnostní i ekonomické důvody