Podložka pod bazén – to je geotextilie

Máte v úmyslu využívat na své zahradě bazén? Ať už se jedná o jakýkoli typ a rozměry nádrže, budete ji s největší pravděpodobností pokládat na předem připravené podloží vyrovnané do roviny a zbavené kamenů, sutin a dalších nerovností. To ale není vše.

dovádění v bazénu

K čemu slouží geotextilní podložky

Geotextilie jsou tkaná nebo netkaná syntetická vlákna, která slouží ke kontaktu se zemským povrchem, odtud také pramení samotný název. Jejich úkolem je zpevnit terén nebo zadržet vrstvu zeminy, jílu, písku, kamenů, navážky a dalších forem podloží, aby bylo možné různým způsobem tvarovat reliéf krajiny a přizpůsobovat jej potřebám člověka nebo životního prostředí. Typickým příkladem využití geotextilií jsou silniční a železniční náspy a koridory, kde je žádoucí, aby nedocházelo k sesuvům půdy, zavalením jízdního profilu a tím pádem k nebezpečným situacím v dopravě.

čistá voda

Geotextilie ovšem nachází uplatnění i jinde, kupříkladu při zakládání zahradních bazénů. Jejich úkolem je zde zabránit poškození dna nádrže prorůstajícími kořeny stromů, travou a rostlinami a zároveň omezit šíření hniloby a plísní. Podložka pod bazén se může aplikovat pro nádrž usazenou pod úrovní země, anebo pro ony typické nadzemní sezonní malé bazénky, nejčastěji kruhového tvaru. Je to nepostradatelná pomůcka také z toho důvodu, že vyrovnává drobné terénní nerovnosti, které mohou mít neblahý vliv na životnost laminátového skeletu.

Výhodou tohoto materiálu je velmi dlouhá životnost, nízká cena a snadná forma aplikace. Lze ji stříhat, ohýbat či jinak tvarovat, pokládat ve více vrstvách, využívat za každého počasí včetně mrazu a letních veder, ovšem co je podstatné – je netoxická a není problematická ve vztahu k životnímu prostředí. Je také druhotnou surovinou, lze ji recyklovat a tedy odložit do kontejneru s tříděným plastovým odpadem.