Hotel Lednice v blízkosti novogotického zámku jako výchozí bod pro cyklistický výlet

Lednicko-valtický areál je památkově chráněná krajinná oblast, vybudovaná šlechtickým rodem Lichtenštejnů v 19. století, v době, kdy romantismus a napodobeniny antických staveb byly součástí životního stylu rodových sídel mnoha států Evropy. Lichtenštejnové patřili ve své době k nejvlivnějším osobnostem na našem území a tomu také odpovídal jejich záměr, vytvořit na jihu Moravy, v údolí řeky Dyje, dosud nevídaný projekt – rozsáhlý krajinný park s uměle vysázeným lesem, soustavou rybníků a doplněný drobnými stavbami, o rozloze, která přesahovala plochu hlavního města tehdejší Rakousko-uherské monarchie.

lednický zámek

Zda se jim tento projekt vydařil, můžete posoudit sami. A to nejlépe na kole. Oblast je rovinatá a vhodná i pro projížďky rodin s dětmi, Lednice hotel Lednice Galant v blízkosti samotného zámku může být výchozím bodem vašeho putování a prvním místem, kam bychom vás rádi pozvali, je Minaret. Nachází se severním směrem od zámeckého skleníku na cyklotrase č. 5066 Velkopavlovická – Lednická. Minaret slouží jako rozhledna, je to svérázná a jedinečná stavba svého druhu ve střední Evropě.

Dále můžete pokračovat podél koryta řeky Dyje a po trase Naučné stezky Lužní les k Janovu hradu a k západnímu okraji města Břeclav. Můžete si tu prohlédnout železniční nádraží v Poštorné, je to zcela unikátní stavba v původním vzezření z počátku 19. století. Na trati se provozují nostalgické jízdy vláčků tažených parní lokomotivou.

fontána v parku Lednice

Pokračování cyklistického putování vede po trase 411 Knížecí, Valtická kolem uměle vysazeného Bořího lesa k Dianinu chrámu a odtud se napojíte na stezku, vedoucí k přírodní rezervaci Lednické rybníky. Doporučujeme navštívit drobnou saletu Tři Grácie a Rybniční zámeček poblíž Prostředního rybníka a na západním břehu Hlohoveckého rybníka Hraniční zámeček. Putování můžete uzavřít u železniční stanice Lednice, anebo dle času a fyzické kondice trasu prodloužit o prohlídku vinařského centra Valtice.