Co musíte znát: základy ekonomie a ekonomiky pro začátečníky

Rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou
Ekonomie nám ukazuje, jak se jako společnost stavíme k tomu, abychom uspokojovali své potřeby. Ekonomika pak tyto způsoby chování uvádí do praxe. Můžeme tedy říci, že ekonomie je teoretický základ, který ke svým poznatkům využívá mnoho oborů. Ekonomika už je samotné hospodaření.
 
Mikro x Makro
Mikroekonomie se zabývá například jednotlivci či firmami. Řeší především nabídku a poptávku.
Makroekonomie se zabývá ekonomií do hloubky, řeší globální ekonomiky, sleduje míru nezaměstnanosti apod.
pracovník, dělník
 
Systémy
Ekonomické systémy rozdělujeme na tři:
1.) Tržní
V tržním systému funguje zákon nabídky a poptávky. Je umožněno soukromé vlastnictví, mezi firmami nastává konkurenční boj o zákazníky. Firmy se snaží vydělat, ale zároveň zaujmout co nejvíce potenciálních zákazníků. Setkáváme se tu s typickým výrazem "neviditelná ruka trhu."
2.) Příkazový
Firmy vlastní stát, neexistují soukromí vlastníci. Ekonomika je plánována centrálně. Tento systém byl používán v socialistických zemích. Na rozdíl od tržního systému zaručuje téměř stoprocentní nezaměstnanost.
3.) Smíšený
Ve skutečnosti není možné, aby existoval systém, který by byl stoprocentně tržní anebo plně příkazový. Pokud tyto dva systémy zkombinujeme, získáme systém smíšený.
 
+ Zvykový systém (Tento systém počítá s kmenovými vztahy a můžeme na něj narazit v izolovaných částech Afriky, Austrálie či Latinské Ameriky).
 žena s tabletem
Proč je smíšený systém potřeba
Tržní systém jen těžko vyřeší otázku sociálních dávek nebo jiné pomoci nezaměstnaným, nemocným či např. studujícím.
Pomáhá zabránit selhání trhu, kdy by firma, jež nemá přiměřenou konkurenci, mohla neadekvátním způsobem zvednout ceny. Např. nemocnice, pošta.
Dále může snáze regulovat činnost firem a způsob, jakým znečišťují životní prostředí nebo získávají materiály k výrobě.